OdRaz

Fondacija za Održivi Razvoj

Dobro došli na web stranicu Fondacije za održivi razvoj OdRaz.

Fondaciju za održivi razvoj – OdRaz osnovala je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2001. godine radi finansiranja različitih projekata obnove, razvoja, tranzicije i reformskih procesa koji su u funkciji stvaranja povoljnijeg ambijenta za brži oporavak i društveno ekonomski razvoj Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Fondacija je neprofitna organizacija sa statusom pravnog lica i ima administrativnu, tehničku i finansijsku samostalnost.


Osnovne djelatnosti Fondacije su:
 • implementacija razvojnih i drugih programa i projekata, financiranih sredstvima kredita i grantova međunarodnih institucija,
 • planiranje i implementacija specifičnih programa i projekata financiranih iz federalnog budžeta, u skladu sa programskim ciljevima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
 • implementacija specifičnih programa i projekata u saradnji sa federalnim ministarstvima,
 • koordinacija implementacije programa i projekata koje realizira više učesnika,
 • podrška razvoju poduzetničkih aktivnosti, samozapošljavanja i stvaranju ambijenta za održivi razvoj,
 • implementacija drugih programa i projekata, koji su u funkciji podrške tranzicijskim procesima,
 • evaluacija i analiza utjecaja pojedinih programa i projekata na društveno-ekonomski razvoj Federacije,
 • istraživanje, priprema i realizacija novih razvojnih programa i projekata, koji su u funkciji ostvarivanja programskih ciljeva Vlade
 • druge aktivnosti koje su u funkciji podrške tranzicijskim procesima i društveno-ekonomskom razvoju Federacije.


U svom dosadašnjem radu Fondacija OdRaz je uspješno implementirala niz važnih Projekata koji su financirani iz kreditnih i grant sredstava Međunarodnih Institucije i Vlade Federacije BiH.

Fondacija trenutno je fazi implementacije nekoliko projekta:
 • PRLZ (Projekt Razvoja Lokalnih Zajednica)
 • EAF SME i SME AF (Projekt olakšanog prostupa financijskim sredstvima malim i srednjim poduzećima u Federaciji BiH)
 • IFAD-OPEC (Projekt razvoja i rekonstrukcije ruralne infrastrukture. Projekt se implementira u suranji sa Federalnim Ministarstvom Poljoprivrede Vodoprivrede i Šumarstva.)
 • KHN (Projekt zaštite kulturno – historijskog naslijeđa. Projekt se implementira po nalozima federalnog Ministarstva Kulture u suradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika)
 • IPA projekt AGRONET (Uspostavljanje stalne logističke mreže distribucije i uslužne infrastrukture u lancu industrije hrane u jadranskoj regiji)- partneri u Projektu

Vizija Fondacije Odraz je nastaviti sa uspješnom implementacijom postojećih Projekata i angažiranje na dobivanju novih, (kako Projekata od strane Federacije BiH tako i Međunarodnih institucija ), a u cilju ravnomjernog razvoja zemlje, njene ekonomije i ostvarivanje ciljeva Vlade Federacije BiH.